GOODDAY COFFEE . Sài gòn
🍃
🏴 Project: GOODDAY COFFEE . Thu Thiem . Sài gòn
🏴Design  by: LEAF design
🏴Location:  GOODDAY COFFEE  . Thu Thiem . Saigon, Vietnam
🍃
LEAF Design – Thiết kế & thi công kiến trúc – nội ngoại thất.
Follow us on insta /leafdesign.vn

Leaf Décor – Đồ nội thất
Follow us on insta /leafdecor.vn
🍃
43 Nguyen Van Giai st . Dakao Ward . Dist 1 . Sai Gon
leafdesign.vn
leaf@leafdesign.vn
09 666 235 04