TÂN BÌNH – House 2015

Project: TÂN BÌNH – House . Sài gòn
Design and construction  by: LEAF design
Location:  TÂN BÌNH – House , Saigon, Vietnam

LEAF Design – Thiết kế & thi công kiến trúc – nội ngoại thất.
Follow us on insta /leafdesign.vn

55 Đặng Dung . Tân Định . Sài Gòn
leafdesign.vn
leaf@leafdesign.vn
09 666 235 04