BONIVA CHOCOLATIER STORE – Lê Thị Riêng
🍃

Trên đời này vốn có rất nhiều thứ gọi là “cái duyên”, nhưng dần rồi người ta dùng nó như một cái cớ hoàn hảo cho mỗi lần muốn từ bỏ một điều gì đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, thì “cái duyên” nó cũng giống với “cơ hội” ở một khía cạnh nào đó. Người chủ động sẽ tự tìm kiếm và tạo ra cơ hội để được bén duyên, rồi nghiêm túc phát triển nó thật lâu dài.
Hai chữ “Từ bỏ” chắc chắn không bao giờ có trong từ điển của những người kiên định.
Vì vậy mà mỗi một lần được dịp làm ước mơ của ai đó, thì Leaf nhất định sẽ thực hiện nó đúng như những gì khách hàng đã ấp ủ.
—–
🏴 Project: BONIVA CHOCOLATIER store
🏴Design  by: LEAF design
🏴Location:  BONIVA CHOCOLATIER store – Lê Thị Riêng , Saigon, Vietnam
🍃
LEAF Design – Thiết kế & thi công kiến trúc – nội ngoại thất.
Follow us on insta /leafdesign.vn
leafdesign.vn
leaf@leafdesign.vn
09 666 235 04